“เสนาโค้ก” จากไปอย่างสงบหลังต่อสู้กับโรคมะเร็งตับ เพื่อนสนิทร่วมไว้อาลัย

"เสนาโค้ก" จากไปอย่างสงบหลังต่อสู้กับโรคมะเร็งตับ เพื่อนสนิทร่วมไว้อาลัย  เสนาโค้ก จากไปอย่างสงบด้วยโรคมะเร็งตับ เพื่อนสนิทและคนบันเทิงร่วมไว้อาลัย