6 องค์กรวิชาชีพสื่อ เตือนรัฐบาล “คุกคามเสรีภาพสื่อ-ประชาชน” ย่อมนำไปสู่ความล่มสลาย

6 องค์กรวิชาชีพสื่อ เตือนรัฐบาล "คุกคามเสรีภาพสื่อ-ประชาชน" ย่อมนำไปสู่ความล่มสลาย  6 องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน ร่วมออกแถลงการณ์อีกรอบ ย้ำเตือนรัฐบาลที่พยายามจะจำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนและสื่อมวลชน เป็นการคุกคามเสรีภาพในการแสดงออกและเสรีภาพในการรับรู้ข่าวสารของประชาชนเช่นกัน ซึ่งจะนำไปสู่การล่มสลายของรัฐบาลในที่สุด