ก้าวหน้า ผุดโครงการ “มื้อนี้พี่เหมาเอง” ชวนเหมาอาหารแจกผู้ประสบภัยโควิด-19

ก้าวหน้า ผุดโครงการ "มื้อนี้พี่เหมาเอง" ชวนเหมาอาหารแจกผู้ประสบภัยโควิด-19  คณะก้าวหน้า ผนึกกำลัง ร้านอาหารรายย่อย และ WeVo ชวนเหมาอาหารแจกผู้ประสบภัยโควิด-19