เวียดนามประสบความสำเร็จ ผลิตวัคซีน Sputnik V รุ่นทดลองได้แล้ว

เวียดนามประสบความสำเร็จ ผลิตวัคซีน Sputnik V รุ่นทดลองได้แล้ว  เวียดนามสามารถผลิตวัคซีน Sputnik V รุ่นทดลองได้แล้ว ตัวอย่างถูกส่งไปรัสเซียเพื่อตรวจสอบคุณภาพ