เพจทหารขอโต้บ้าง เอกสารขอโมเดอร์นา เป็นข่าวปลอม ชี้พิรุธ ผอ.กอง เซ็นไม่ได้

เพจทหารขอโต้บ้าง เอกสารขอโมเดอร์นา เป็นข่าวปลอม ชี้พิรุธ ผอ.กอง เซ็นไม่ได้  เพจทหารขอโต้บ้าง ชี้เอกสารกองทัพขอ “โมเดอร์นา” จากสภากาชาด เป็นเอกสารปลอม