หลุดว่อน! กรมสารบรรณทหาร ส่งหนังสือด่วนขอ “โมเดอร์นา” จากสภากาชาด

หลุดว่อน! กรมสารบรรณทหาร ส่งหนังสือด่วนขอ "โมเดอร์นา" จากสภากาชาด  หลุดว่อนเน็ต หนังสือจาก กองพิธีการ กรมสารบรรณทหาร ขอรับวัคซีน “โมเดอร์นา” จากสภากาชาดไทย ฉีดให้กำลังพลและครอบครัว