“วาสนา” เผย กองทัพไทยแจง เอกสารขอ “โมเดอร์นา” ไม่ปลอมแต่ไม่ใช่เอกสารทางการ

"วาสนา" เผย กองทัพไทยแจง เอกสารขอ "โมเดอร์นา" ไม่ปลอมแต่ไม่ใช่เอกสารทางการ  วาสนา นาน่วม ยังระบุอีกว่า
แหล่งข่าว เผยว่าเอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารที่หน่วยส่งไปยังสภากาชาดไทยแบบไม่เป็นทางการ และไม่มีอำนาจหน้าที่ทำหนังสือเช่นนี้ออกไป หน่วยราชการภายนอกจึงถูกตั้งกรรมการสอบสวน