“ยิ่งลักษณ์” หดหู่ เห็นคนไทยตายข้างถนน ถามรัฐบาลปล่อยให้ประเทศมาถึงจุดนี้ได้อย่างไร

"ยิ่งลักษณ์" หดหู่ เห็นคนไทยตายข้างถนน ถามรัฐบาลปล่อยให้ประเทศมาถึงจุดนี้ได้อย่างไร  “ยิ่งลักษณ์” โพสต์ รู้สึกหดหู่เห็นคนไทยเสียชีวิตข้างถนน จวกรัฐบาลบริหารผิดพลาด ซึ่งยังมองประชาชนเป็นภาระ