มองวิกฤตศรัทธาในยุคโควิด-19 ผ่านอินโฟกราฟิก ศบค.

มองวิกฤตศรัทธาในยุคโควิด-19 ผ่านอินโฟกราฟิก ศบค.  ฟังมุมมองกราฟิกดีไซน์เนอร์ที่มีต่อการออกแบบอินโฟกราฟิกของ ศบค. ในสถานการณ์โควิด-19 ที่สะท้อนถึงวิกฤตศรัทธาของประชาชนที่มีต่อรัฐ