“ดีเจต้นหอม” โพสต์ชุดใหญ่ หลังดารา Call out ถูกเรียกไปสอบสวน

"ดีเจต้นหอม" โพสต์ชุดใหญ่ หลังดารา Call out ถูกเรียกไปสอบสวน  ดีเจต้นหอม โพสต์ทันทีหลังกรณีดารา Call out แต่กลับถูกเรียกสอบสวน