“แคน นายิกา” เผยจุดยืนสานต่อแนวทางแก้ปัญหาศิลปิน-ธุรกิจกลางคืน ยุคโควิด-19

“แคน นายิกา” เผยจุดยืนสานต่อแนวทางแก้ปัญหาศิลปิน-ธุรกิจกลางคืน ยุคโควิด-19  “แคน นายิกา” เผยจุดยืนสานต่อแนวทางแก้ปัญหาศิลปิน-ธุรกิจกลางคืน ยุคโควิด-19