สตง. มาแล้ว ลงพื้นที่ อบต.ราชาเทวะ ตรวจปม “เสาไฟกินรี”

สตง. มาแล้ว ลงพื้นที่ อบต.ราชาเทวะ ตรวจปม "เสาไฟกินรี"  สตง. มาแล้ว ลงพื้นที่ อบต.ราชาเทวะ ตรวจปม เสาไฟกินรี