วัตถุประหลาดเคลื่อนไหวได้เมื่อสัมผัสมือ เจ้าของอยากให้ อ.อ๊อด พิสูจน์ว่าคืออะไร

วัตถุประหลาดเคลื่อนไหวได้เมื่อสัมผัสมือ เจ้าของอยากให้ อ.อ๊อด พิสูจน์ว่าคืออะไร  ผู้ที่ให้วัตถุชิ้นนี้มาบอกว่าเป็น “เกล็ดพญานาค” แต่หนุ่มเจ้าของวัตถุ อยากให้มีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ ว่าข้อเท็จจริงเป็นอะไรกันแน่