“โอ๊ต วรวุฒิ” เปิดใจเหตุแยกห้องนอนกับภรรยา โอดพิษโควิดทำธุรกิจโรงแรมขาดทุนหนัก

"โอ๊ต วรวุฒิ" เปิดใจเหตุแยกห้องนอนกับภรรยา โอดพิษโควิดทำธุรกิจโรงแรมขาดทุนหนัก  โอ๊ต วรวุฒิ โอดพิษโควิดทำธุรกิจโรงแรม ร้านอาหารขาดทุนหนัก เปิดใจเหตุแยกห้องนอน