อ้าว อ้าว อ้าว! ผู้ประกันตนเซ็ง เลื่อนฉีดวัคซีนสิทธิ ม.33 ได้ฉีดอีกครั้ง 28 มิ.ย.

อ้าว อ้าว อ้าว! ผู้ประกันตนเซ็ง เลื่อนฉีดวัคซีนสิทธิ ม.33 ได้ฉีดอีกครั้ง 28 มิ.ย.  สำนักงานประกันสังคม ประกาศหยุดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ผู้ประกันตนเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 12-27 มิ.ย.นี้