ศบค.เล็งยกเลิก “State Quarantine” เหตุเป็นภาระค่าใช้จ่ายของรัฐบาล

ศบค.เล็งยกเลิก "State Quarantine" เหตุเป็นภาระค่าใช้จ่ายของรัฐบาล  ศบค.เตรียมยกเลิก SQ เหตุสิ้นเปลืองงบประมาณ หลังประชาชนบางคนเข้าออกนับ 10 รอบ ปรับรูปแบบกักตัวผ่าน ASQ เตรียมช่วยค่าใช้จ่ายบางส่วน