รอเลย! Pfizer ขอขึ้นทะเบียนกับ อย. เพื่อใช้ในประเทศไทยแล้ว

รอเลย! Pfizer ขอขึ้นทะเบียนกับ อย. เพื่อใช้ในประเทศไทยแล้ว  อย. เผย ความคืบหน้าการอนุญาตวัคซีนโควิด-19 ล่าสุด Pfizer มาขอขึ้นทะเบียนกับ อย. แล้ว อยู่ระหว่างการประเมินคำขอ