รถพุ่มพวงปันสุข นำผัก-ผลไม้จากแปลงเกษตรดูแลชุมชน

รถพุ่มพวงปันสุข นำผัก-ผลไม้จากแปลงเกษตรดูแลชุมชน  บริษัท บุญรอดเอเซียเบเวอเรช จำกัด จังหวัดสิงห์บุรี หนึ่งในบริษัทฯ กลุ่ม บุญรอดบริวเวอรี่ ได้นำผลผลิตทางการเกษตรที่ได้จากแปลงเกษตรทั้งพืช ผัก ผลไม้ ปลอดสารพิษ ออกรถพุ่มพวงดูแลชุมชนโดยรอบโรงงาน