คิม จอง-อึน จวกเคป็อปเป็นมะเร็งร้าย ผวากระทบความมั่นคงของเกาหลีเหนือ

คิม จอง-อึน จวกเคป็อปเป็นมะเร็งร้าย ผวากระทบความมั่นคงของเกาหลีเหนือ  นายคิม จอง-อึน ผู้นำเกาหลีเหรือ เรียกเคป็อปว่าเป็นมะเร็งร้าย ผวากระทบความมั่นคงของเกาหลีเหนือและการประพฤติตัวของประชาชน