หมอชี้แจงเคส “หยาดทิพย์” ติดโควิด-19 ขณะตั้งครรภ์ โอกาสติดจากแม่สู่ลูกมีน้อย

หมอชี้แจงเคส "หยาดทิพย์" ติดโควิด-19 ขณะตั้งครรภ์ โอกาสติดจากแม่สู่ลูกมีน้อย  หมอชี้แจงเคส “หยาดทิพย์” ติดโควิด-19 ขณะตั้งครรภ์ ส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรง โอกาสติดจากแม่สู่ลูกมีน้อย