สธ.เปิดให้ลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนโควิด-19 เริ่มฉีดให้กลุ่มเสี่ยง 1 มี.ค.64

สธ.เปิดให้ลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนโควิด-19 เริ่มฉีดให้กลุ่มเสี่ยง 1 มี.ค.64  สธ.เปิดให้ลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนโควิด-19 ผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ “หมอพร้อม” เริ่มฉีดให้กลุ่มเสี่ยง 1 มี.ค.64