ฝุ่น PM 2.5 ภาคกลางสะพรึง! แพทย์เตือนหญิงตั้งครรภ์ต้องระวัง เสี่ยงภูมิแพ้

ฝุ่น PM 2.5 ภาคกลางสะพรึง! แพทย์เตือนหญิงตั้งครรภ์ต้องระวัง เสี่ยงภูมิแพ้  ฝุ่น PM 2.5 ภาคกลางสุดสะพรึง แดงหลายจังหวัด โรงพยาบาลเตือนหญิงตั้งครรภ์เสี่ยงเป็นภูมิแพ้ได้ง่ายกว่าคนกลุ่มอื่นในช่วงนี้