กองทัพบก สั่งลงโทษ ทหารหนีเมียไปแต่งงาน จำขัง 2 ครั้ง หักเงินเดือนเป็นค่าเลี้ยงดูบุตร

กองทัพบก สั่งลงโทษ ทหารหนีเมียไปแต่งงาน จำขัง 2 ครั้ง หักเงินเดือนเป็นค่าเลี้ยงดูบุตร  กองทัพบก สั่งลงโทษจำขัง 2 ครั้ง ทหารนอกใจเมีย หนีไปแต่งงานกับหญิงอื่น ทั้งที่ลูกยังเล็ก